Hotel De Gouden Haan

Historiek van het hotel

Het gebouw van hotel De Gouden Haan dateert van 1906, en maakte dus deel uit van de eerste lichting private vakantievilla’s in de Concessie. De ruime villa is oorspronkelijk gebouwd als vakantieverblijf voor een baron. Die gaf het de naam ‘Villa Fraternitas’. De villa werd later geschonken aan de gemeente Jemeppe, en kreeg aldus een nieuwe bestemming als het kinderhome ‘Colonie de vacances de Jemeppe – Liège’.

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed beschrijft het gebouw als

Baksteenbouw met gecementeerde en beschilderde gevels onder gevarieerde bedaking (gevormd door schilddak, overstekende afgewolfde puntgevels en dakkapellen onder sleepdak). Voormalige centrale loggia en balkons later voorzien van glazen wand. Erker met bovenliggend balkon aan de zijgevel. Fraai houtwerk, eertijds wit beschilderd.

De huidige hoteluitbaatster kocht het gebouw in 1982. Het stond toen al meerdere jaren leeg en was in zeer slechte staat. Geleidelijk aan werd het gebouw gerenoveerd en gemoderniseerd. Daarbij was het steeds de bedoeling om de oorspronkelijke elementen en de charme van het Belle Epoque tijdperk zo veel mogelijk te bewaren.

Fotogalerij van het hotel

Hieronder vindt u een fotogalerij met foto’s van het hotel en van de kamers. Klik op één van de foto’s om grotere afbeeldingen te zien.

De Haan - Het Mooiste Dorp aan Zee

De Concessie van De Haan

‘De Concessie’ is de elegante, groene villawijk in de badplaats De Haan. Het gebied wordt begrensd wordt door de Noordzee, door gedeeltelijk beboste duinstroken in het noordoosten en zuidwesten, en door de tramlijn in het zuiden.

Het ontluikend kusttoerisme in de 2de helft van de 19de eeuw, en de ingebruikname van de stoomtramlijn Oostende-Blankenberge in 1886, zijn de aanzet die het armoedig en afgelegen gehucht ‘Den Haene’ tot ontwikkeling zullen brengen. Architect Edouard Colinet uit Oostende en Albert Passenbronder uit Antwerpen kunnen in 1889 de Belgische Staat overtuigen om hen een ‘concessie’ (erfpacht) te verlenen. Ze hebben de bedoeling om een badplaats uit te bouwen in het duingebied. We moeten daarbij voor ogen houden dat vakantietoerisme in die periode vooral een zaak is van de adel en de gegoede burgerij.

Het is de Duitse stedenbouwkundige-urbanist Joseph Stübben – een persoonlijke raadgever van Koning Leopold II – die in het begin van de 20ste eeuw het verkavelingsproject voor een riant villapark uitwerkt. Typerend is het stratenplan met de 2 centrale assen (noord-zuid en oost-west) met daaromheen een netwerk van kronkelende laantjes en dreefjes, dat uitnodigt tot wandelen. De strenge bouwvoorschriften van de 90-jarige concessie moesten garanderen dat op deze gronden een groen en idyllisch villadorp tot stand kwam. De bouwstijl vertoont een hybride karakter. We vinden heel dikwijls de Anglo-Normandische bouwtrant en de ‘landelijke cottagestijl’ terug. Ook Art-deco-invloeden zijn veelvuldig aanwezig, alsook enkele modernistische constructies.

Reeds tijdens de concessieperiode werden de bouwvoorschriften niet altijd gerespecteerd. Het einde van de concessie-overeenkomst in 1979 was voor de betonlobby en hun adepten het uitgelezen moment om ook in De Haan de bulldozers en sloophamers aan het werk te zetten. Enkele architecturale wangedrochten ontsieren sindsdien het straatbeeld. De actiegroep ‘Behoud van de Concessie’ en enkele goedmenende inwoners poogden te redden wat er te redden viel.

Geleidelijk aan resulteerde dit in diverse beschermingsmaatregelen, en in 1995 kreeg de hele Concessie bescherming als dorpsgezicht. In 2011 wordt het herwaarderingsplan goedgekeurd. Op de website ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’ vindt u een korte historiek van deze problematiek.

Ondanks de vele bouwkundige parels die ondertussen verdwenen zijn, mogen we toch concluderen dat het historisch karakter van de Concessie in ruime mate bewaard gebleven is. De Concessie van De Haan blijft ook nu nog tot ver buiten de landsgrenzen bekend als ‘het Mooiste Dorp aan Zee’.

Fotogalerij van De Haan en nabije omgeving

Gezond en rustig relaxen in de Belle Epoque villawijk, op het strand, in de duinen en het bos… Klik op één van de foto’s om grotere afbeeldingen te zien.